Utskriftsvennlig monteringsanvisning
(for å gå tilbake til hovedmenyen: lukk eller minimer dette vinduet)

Monteringsanvisning:

Før innstallasjon må følgende kontrolleres:
1: Sjekk polariteten på strømmen. De aller fleste biler har minus (-) i sort kabel og pluss (+) i rød kabel.
2. Spenning når motoren ikke går skal normalt være mellom 11,8V og 13V.
. . . Når motoren er igang skal spenningen være mellom 12-15V.

Installasjon:
Gjelder ikke H4 eller der settet er levert med kabelsett med relé.

Her skal vi koble til medfølgende trafo mellom bilens originale kabel og ny xenon-lampe.
1. Sjekk at tenningen er slått av.
2. Koble fra kabelen til til original lampe og ta ut original lampe.
3. Koble til ballast (trafo) (fra bilens originalkabel inn på ballast),
4. Deretter fra ballast til medfølgende xenon lampe. Unngå å ta på selve glasset !
5. Gjenta operasjonen for den andre siden av bilen.

6. Legg xenon lampene slik at de ikke forårsaker kortslutning noen steder.
Slå på lyset og inspiser at lampene gir fra seg et blåhvitt lys. Det er normalt at de
blaffer opp litt ved oppstart og at fargetonen forandrer seg de første sekundene etter start.
Etter at du har kontrollert at begge lampene virker kan du slå av lyset.

7. Vent 5 minutter til lampene er blitt kalde. Sett de inn i bilens originale lampeholder.
Sjekk at lampene ikke berører metallskjoldet inne i reflektoren og lager kortslutning.
OBS: Det er mulig at de originale festeklemmene til lampene må modifiseres til de nye xenon-lampene
da det kan være forskjeller i tykkelsen på godset i lampesokkelen.

8. Fest ballast og igniter slik at de ikke blir opphetet fra motor eller eksosrør.
Sørg for at kabler ikke ligger for stramt og ikke i nærheten av vifte eller andre bevegelige deler.

 

 

Avvik fra normal:
1. Noen kjøretøy har strømtilførsel bak et lokk kapslet sammen med reflektoren. Bruk medfølgende
gummi-gjennomføring for å legge tenner/trafo utenfor lyktehuset.

2. Enkelte kjøretøy har computerstyrt strømtilførsel for hovedlys (ikke relé). Be verkstedet
skifte kode til å kunne styre xenon-lys. Eller spør etter effektmotstand som skal kobles
parallet mellom pluss- og minuspunktet før xenon-trafoen (ved bilens originale lampe-plugg).

3. Metallskjoldet inne i reflektoren hindrer eller berører xenon-lampen. Modifiser eller fjern
metallskjoldet. Må ikke gjøres der det ved nærlysbruk er fare for blending av medtraffikanter.

(for å gå tilbake til hovedmenyen: lukk eller minimer dette vinduet)